May 11, 2006

Bring out the beast

حالا هي بزنين تو سر اين دانشگاه آزاديا

با تبريك ويژه و آرزوي موفقيت بيشتر

پروژه محمد خبازی ، سارا نوروزی و كيوان ! در مسابقه 1ST ADVANCED ARCHITECTURE CONTEST با نام “Self-Sufficient Housing” ، در بین بیش از 2700 شرکت کننده از بیش از 70 کشور جهان ، جزو پروژه های تقدیر شده قرار گرفت و به عنوان نماینده Institute for Advanced Architecture of Catalonia در ایران جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و عضو شبکه بین المللی موسسه برگزیده شده .

mohamad-sara-keyvan.jpg

Posted by faraz at May 11, 2006 11:40 PM