January 22, 2008

اذان ما انتقاد سازنده

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
bedoone-sharhe-yousefi.jpg

در پاسخ به مچ گیری جناب یوسفی / اگر ایشان کمی دقیقتر به شیت های مسابقه نگاه میکردند
همان عکسی را که پاره کردند خودشان را جهت ضایع کردن بنده به اصطلاح/ همان جا مشاهده میفرمودند
tgi-smal-1.jpg
شیت اول / یک سال پیش هم همین جا گذاشتم/ دقت کنید گوش چپ بالاhttp://www.faraz.info/archives/000087.html
growing-house.jpg
حالا کمی بزرگتر تا ببینید
یوسفی و تمام کسانی که فکر میکنید بهترید/ البته در فعل فکر کردنتان جای شک است/
ما خودمان تمام منابع را ذکر کرده بودیم/ و داوران مسابقه(برنارد چومی/ولف پریکس/فوکساس/
دومینیک پرالت.. هم از حضرات بسیار با سواد تر بودند برای کشف دزدی هنری/
و با علم به تمام این مسایل برنده شدیم
و البته بنده نیز مانند کرگدن سبزوار کرگدن بودن را مدت هاست که آموخته ام

ضمیمهبه نقل ازکرگدن سبزوار
"در ترمینال تهران کسی به استقبالم نیامد، همانطور که در ترمینال سبزوار کسی بدرقه ام نکرد؛
کرگدن ها همیشه تنها سفر می کنند و من دیر زمانی است که فهمیده ام
" راهی جز کرگدن بودن ندارم با پوستی کلفت و قلبی کوچک...

Posted by faraz at January 22, 2008 5:39 PM
Comments

فراز جان چه می شود کرد کسانی مثل یوسفی فکر می کردند تو یک اعجوبه ای حالا فهمیدن نه, مثل خود مایی اما کمی زرنگتر .درک همین موضوع واسشون سخته تو بیخیال شو.

Posted by: saha at January 22, 2008 11:45 PM